Vrijwilligers

Stichting d'n Elshof werkt in totaal met 5 bestuursleden en meer dan 20 vrijwilligers.

In overleg met de vrijwilligers wordt een (half)jaarschema opgesteld, zodat al vroegtijdig bekend is op welke
 dag en bij
welke activiteit zij inzetbaar zijn. Wijzigingen kunnen altijd nog worden aangebracht

 

Voor ieder dag van de week is een vast staflid vastgesteld.

De stafleden zijn ook het eerste aanspreekpunt als het zaken betreft die "op hun dag" plaatsvinden.

 

De stafleden op dit moment zijn op:

Maandag         : Mieke Kempenaars

Dinsdag            : Annie van Hulten

Woensdag       : Annie de Hart

Donderdag      : Nel de Hart

Vrijdag              : Dina de Haan

 

Openstelling:

D'n Elshof is van maandag t/m vrijdag geopend voor activiteiten.